دیجیزا/ اولین تصاویر از مریخ و میبینیم که عین همین  زمین خودمونه!