تصاویری از فیس‌لیفت پژو ۲۰۰۸ مدل ۲۰۲۳ منتشر شده است که جزئیاتی از برنامه پژو برای کراس‌اوور ۲۰۰۸ را نمایان می‌کند.

بر اساس تصاویری که فیس‌لیفت پژو ۲۰۰۸ منتشر شده است، این خودرو نسبت به سال ۲۰۲۲ تغییرات جامع‌تری به خصوص در طراحی عقب، دریافت کرده است.

همچنان طراحی قسمت جلوی پژو ۲۰۰۸ جدید نسبت به سال ۲۰۲۲ بدون تغییر است اما با توجه به استتاری که روی قسمت عقب خودرو اجرا شده می‌توان متوجه شد که بیشترین تغییر در طراحی عقب پژو ۲۰۰۸ انجام شده است.

با وجود استتاری که در عقب خودرو می‌بینیم اما می‌شود حدس زد که سپر و چراغ‌های عقب تغییر خواهند کرد.

همچنین وجود دو خروجی اگزوز نشان می‌دهد که با یک خودروی درونسوز روبرو هستیم نه ۲۰۰۸ تمام الکتریکی.

در داخل کابین هم با نباید انتظار تغییرات بزرگ داشته باشیم جز تغییر در تریم داخلی و بهینه‌سازی سیستم  سرگرمی خودرو.