دیجیزا/ به گفته نخست وزیر استرالیا، تحقیقات این کشور درباره تیک تاک هیچ شواهدی که به محدودیت آن منجر شود را نشان نداده است.

به گفته نخست وزیر استرالیا تاکنون هیچ شواهدی که نشان دهد اپلیکیشن تیک تاک باید محدود شود، کشف نشده است. این درحالی است که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا سعی دارد این اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو را در کشور خود ممنوع کند.

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در این باره می گوید: به طور حتم فعالیت های این اپلیکیشن را رصد می کنیم، اما تاکنون هیچ شواهدی که نشان دهد  باید اقدامی در این باره انجام دهیم، کشف نشده است.

به گفته او ماه گذشته دولت استرالیا تحقیقاتی درباره تیک تاک انجام داده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز به شدت فعالیت های این اپلیکیشن را رصد و اعلام کردند به دلیل شیوه جمع آوری اطلاعات کاربران، خطری برای امنیت ملی کشور به حساب می آید.