دیجیزا/ نتایج یک بررسی بر روی رسوبات دریایی مناطق شرقی استان گیلان نشان داد که این رسوبات از نظر وجود ترکیبات ضدمیکروبی، اهمیت زیادی دارند و می‌توانند در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به ایجاد مقاومت دارویی در برخی باکتری‌ها و قارچ‌ها، به خصوص باکتری‌های ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی، روند درمان با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های معمول با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید برای درمان این بیماری‌های، ضروری است.

اکتینومیست‌ها گروه متنوعی از باکتری‌ها هستند که به صورت گسترده در محیط‌های خاکی، دریایی و آب شور زندگی می‌کنند. استرپتومایسس‌ها انواعی از این باکتری‌ها هستند که برخی از آن‌ها توانایی تولید موادی مثل آنتی‌بیوتیک‌ها را دارند. 

زیستگاه‌های دریایی یکی از منابعی هستند که به دلیل تنوع زیستی زیاد، می‌توانند محل مناسبی برای کشف میکروارگانیسم‌های تولیدکننده ترکیبات زیستی باشند.

مطالعات زیادی بر روی استرپتومایسس‌هایی که در محیط‌های دریایی زندگی می‌کنند، انجام نشده است. به همین خاطر پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به جداسازی و بررسی استرپتومایسس‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک در رسوبات دریایی شرق استان گیلان، پرداختند.

سیده زهرا میرسنبل و خسرو عیسی‌زاده به همراه همکارانشان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، در این پژوهش مشارکت داشتند. برای انجام این آزمایش، رسوبات دریایی از عمق ۵ تا ۱۰ سانتی‌متری نواحی شرق استان گیلان، جمع‌آوری شد و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. 

گونه‌های استرپتومایسس از این نمونه‌ها استخراج شد و اثرات ضد میکروبی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. گونه‌هایی از باکتری‌های بیماری‌زا مثل «میکروکوکوس لوتئوس»، «باسیلوس سرئوس»، «استافیلوکوکوس اورئوس»، «سودوموناس آئروجینوزا»، «سالمونلا تایفی» و «پروتئوس میرابیلیس»، از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهیه شدند و تاثیرات ضد میکروبی استرپتومایسس بر روی این باکتری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج این بررسی نشان داد که استرپتومایسس جدا شده از رسوبات دریایی دارای فعالیت ضد میکروبی قوی در برابر باکتری‌های بیماری‌زا است و بیشترین اثر آن بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس است و باکتری سودوموناس آئروجینوزا بیشترین مقاومت را در برابر فعالیت ضد میکروبی دارد. 

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسوبات دریایی مناطق شرقی استان گیلان، اهمیت زیادی از نظر ترکیبات زیستی دارند و در زمینه صنعت داروسازی بسیار ارزشمند هستند. 

به گفته پژوهشگران این مطالعه، با توجه به ایجاد مقاومت دارویی در باکتری‌های بیماری‌زا، توجه به پتانسیل این مناطق در زمینه تولید ترکیبات ضد میکروبی، اهمیت زیادی دارد.

نتایج این پژوهش تابستان سال جاری (۱۳۹۹) به صورت مقاله علمی پژوهشی در دوماهنامه فیض وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر شده است.