در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری، خبرهایی از احتمال کوچک‌تر شدن فیزیک انسان‌ها به دلیل بحران اقلیمی، رونمایی از سریع‌ترین ابَرکامپیوتر جهان، ورود فضانوردان چین به ایستگاه فضایی این کشور و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.