بسیاری از افراد تصور می‌کنند که نور خورشید فقط یک رنگ دارد و آن هم زرد یا در نهایت سفید است. درحالی‌که نور خورشید از رنگ‌های گوناگونی تشکیل شده است و دانستن آن جذابیت بسیاری دارد. در این مقاله از مجله بروکس، می‌خواهیم به این پرسش مهم پاسخ دهیم که نور خورشید از چند رنگ تشکیل شده است و این نورها کدام‌اند؟