در این شماره از بسته علم و فناوری، خبرهایی از نخستین تصاویر از اتم‌های حاضر در یک مایع، ثبت تصاویر جدید از کهکشان «چرخ گاری»، ساخت شکل سه‌بعدی پروتئین‌ها با کمک هوش مصنوعی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.