در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری، خبرهایی از تهیه دقیق‌ترین ارزیابی از کهکشان راه شیری، استفاده از معاینه چشم برای تشخیص خطر حملات قلبی، تولید چرم از یک ماهی مهاجم، تأیید نخستین دارو برای بیماران آلوپسی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.