هفته گذشته، ماه از مقابل مریخ عبور کرد تا پدیده‌ای موسوم به اختفای مریخ شکل بگیرد. تصاویر کم‌نظیری هم از این پدیده ثبت شد که شما را به تماشای آن‌ها دعوت می‌کنیم.

فضانوردان ماموریت آپولو، سال‌ها پیش عکس معروف Earthrise را گرفتند؛ عکسی که برای نخستین بار، طلوع زمین در افق ماه را نشان می‌داد. حالا اما علم و فناوری چنان پیشرفت کرده که حتی اخترشناسان آماتور از روی زمین، می‌توانند خانه احتمالی بعدی بشر را در موقعیت مشابهی به تصویر بکشند: سیاره سرخ! این فرصت، هفته گذشته با اختفای مریخ در پشت کره ماه پیش آمد.

در برخی نقاط زمین، از جمله جنوب ایالات متحده، بیشتر قسمت‌های مکزیک و آمریکای مرکزی، این پدیده قابل رویت بود. افراد ماهری که با امکانات کافی در این مناطق حاضر بودند، طلوع مریخ بر فراز دریای اسمیت ماه (Mare Smythii) را به تصویر کشیدند که یکی از آن‌ها را در اینجا می‌بینید.


عکس معروف طلوع زمین در آسمان ماه، اثر ماندگار فضانوردان آپولو


طلوع مریخ در آسمان ماه، اثر خوان خوزه اورتیز از مکزیک

شاید دور نباشد آن روزی که فضانوردان، چنین منظره‌ای را به چشم خود ببینند؛ چرا که ناسا و چند سازمان فضایی دیگر، برای احداث پایگاه در کره ماه برنامه‌ریزی کرده‌اند.

این هم یک تصویر تماشایی دیگر، اثر «جان اشلی» است. در اینجا، ترکیب عکس‌هایی را می‌بینیم که با فاصله ۴۰ ثانیه از هم گرفته شده‌اند و سیر اختفای مریخ در پشت ماه را نشان می‌دهند.


امکان مشاهده این پدیده از روی زمین، نسبتا نادر است؛ هر چند که دو ماه قبل هم یک اختفا قابل رویت دیگر شکل گرفته بود. با وجود این، فرصت رویت بعدی، زودتر از سال ۲۰۲۵ دست نخواهد داد. البته شاید تا اون موقع، پای بشر دوباره به ماه باز شده باشد!