مخترع جوان پارس‌آبادی دستگاه هشداردهنده لخته خون را اختراع کرد.

 امین روحیان جوان خوش‌فکر پارس‌آبادی با طراحی و ساخت این دستگاه سعی کرده تا در کنار هشدار، مانع از لخته شدن خون در بدن انسان شده و تعادل افراد در بروز حوادث مختلف فراهم آید.
این مخترع جوان پارس‌آبادی بر این باور است که در پیروی از فرمان، ولی امر خود توانسته با تلاشی مضاعف این دستگاه را که در برگیرنده بهترین شرایط برای کمک به بیماران خاص است، انجام داده و مانع از لخته شدن خون و اثرات و عواقب خطرناک آن داشته باشد.
این جوان پارس‌آبادی که در رخداد بین‌المللی مخترعان لهستان توانسته مدال طلا را نصیب خود کند، در اراده خود برای ثبت اختراعات و اکتشافات جدید را یادآور شده و حمایت مسئولان را از جوانان خلاق و نوآور خواستار شده است.
جوان خوش‌فکر پارس‌آبادی پیش از این نیز اختراعاتی را در بخش‌های درمانی و صنعتی انجام داده و اختراع اخیر او بر آوازه و شهرت او افزوده است.