کشف یک پارکینگ عمومی در تهران با تعدادی خودروی صفر پلاک شده احتکاری!