دیجیزا/ این فیلم شاید زندگی من و خیلی از و شما رو تحت تاثیر قرار بده .
نظر شما در خصوص این نظریه چیست ؟
برگرفته از biophyscience