در این ویدئو، مجموعه‌ای از صحنه‌های جذاب مثل هنرنمایی رانندگان و تصادف‌های عجیب و شدید در مسابقات رالی جمع‌آوری شده است.