مهندسان ناسا ساعاتی پیش با موفقیت هر دو پنل جانبی در دو طرف آینه اصلی را باز کردند. این آینه‌ها در جای خود قفل شدند تا به حساسیت مورد نظر برسند.

آینه‌ی اصلی وب از ۱۸ آینه کوچک شش ضلعی تشکیل شده، هر یک از این آینه‌ها قطری ۱.۳۲ متر و وزنی حدود ۲۰ کیلوگرم دارند. بنابراین قطر کلی آینه اصلی جیمز وب ۶.۵ متر است. هریک از آینه‌های تلسکوپ با لایه‌ی نازکی از طلا به اندازۀ میکروسکوپ پوشیده شده‌اند که آنها را برای بازتاب نور فروسرخ بهینه‌سازی می‌کند.

پس از استقرار جیمز وب در نقطه لاگرانژ ۲ که یک و نیم میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. مرحلۀ طولانی بعدی راه‌اندازی و نصب همه‌ی تجهیزات جیمز وب است که حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد و پس از آن باید منتظر دریافت اولین داده‌های آن باشیم.