در این ویدیو در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که آیا پایان حکم‌رانی گوگل بر اینترنت نزدیک است؟ با ما همراه باشید.