آیا مغز یک انسان نابالغ با مغز انسان بالغ تفاوت دارد؟

برگرفته از charkh_tv