دیجیزا/ اطلاعات جدید اُسایرس-رکس از مدار آینده سیارک خطرناک بنو
سیارک بالقوه خطرناکی به نام بنو سال ۲۱۳۵ میلادی از نزدیکی زمین عبور خواهدکرد. در طول این گذر نزدیک، گرانش سیاره ما، مسیر بنو را تغییر می‌دهد. این موضوع محاسبه مسیر آینده سیارک و شانس برخورد احتمالی آن را در اواخر قرن ۲۲ به یک چالش تبدیل می‌کند.

چرا مشخص کردن این امر سخت است؟
خُب، ما می‌دانیم که گرانش چگونه کار می‌کند. اما هنوز عدم قطعیت‌هایی در مسیر بنو وجود دارد که با یک مواجهه نزدیک آشکارتر خواهدشد. سیارک‌ها می‌توانند علاوه بر گرانش، با نیروهای غیر‌گرانشی مثل اثر یارکوفسکی به اطراف رانده شوند. هنگامی که نور خورشید به یک سیارک چرخان برخورد می‌کند، سمت روز آن گرم می‌شود. با چرخش سیارک، سمت شب، سرد می‌شود و گرما را آزاد می‌کند. این امر یک نیروی کوچک به سیارک وارد می‌کند، که می‌تواند مسیر آن را در طول زمان تغییر دهد.

مدل‌سازی اثر یارکوفسکی چالش برانگیز است، اما می‌تواند تفاوت بزرگی در این‌که سیارک‌ها در نهایت به کجا می‌رسند، ایجاد کند. به دلیل این که ما دقیقاً نمی‌دانیم اثر یارکوفسکی چگونه مدار بنو را مختل می‌کند، اطلاعات محدودی درباره مکان بنو در زمان نزدیک شدنش به زمین در سال ۲۱۳۵ داریم. بنابراین دانشمندان باید، بسته به میزان تاثیرگذاری اثر یارکوفسکی بر سیارک بنو، طیف وسیعی از مسیرهای احتمالی را در نظر بگیرند.

تعدادی از این مسیرها به مناطقی از فضا منتهی می‌شوند که به “سوراخ کلید گرانشی” معروف است. سوراخ کلید گرانشی ناحیه‌ای از فضا است که در آن گرانش یک سیاره، مدار یک سیارک عبوری را تغییر می‌دهد، به طوری‌که این سیارک در گذر مداری آینده با آن سیاره برخورد می‌کند.

اگر بنو از سوراخ کلید عبور کند، گرانش زمین مسیر آن را طوری منحرف می‌کند که در مدار بعدی در اواخر قرن ۲۲ باعث یک برخورد شود. مدل‌سازی‌های رایانه‌ای پیش‌بینی می‌کنند که احتمال برخورد در ۲۴ سپتامبر ۲۱۸۲، یک در ۲۷۰۰ یا ۳۷ هزارم درصد است. این احتمال در سال ۲۳۰۰ به یک در ۱۷۵۰ یا ۵۷ هزارم درصد می‌رسد.
با وجود اینکه احتمال برخورد کم است، بنو همچنان یک سیارک خطرناک به شمار می‌آید و اکنون می‌توانیم به لطف OSIRIS-Rex مدل‌های بهتری از تحول مداری آن بسازیم.

برگرفته از avastarco