آیا در زمان خواب، بخش شنوایی مغز غیرفعال می‌شود؟

برگرفته از charkh_tv