جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

خودرو تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری
سورن ۲۲۱ ۵۴۸ ۲۶۰۵ ۹۳۶۶
۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰ ۰ ۰
دنا پلاس ۴۰۳ ۷۹۰ ۴۰۵۵ ۱۰۰۵۵
آریسان ۰ ۰ ۱۱ ۳۶
پژو ۲۰۶ ۲۲۵ ۴۵۹ ۲۲۱۶ ۵۰۰۵
پژو ۴۰۵ ۹۲ ۱۸۹ ۷۸۸ ۲۱۴۰
هایما ۴۶ ۹۷ ۹۷۶ ۲۶۶۱
دنا ۰ ۰ ۰ ۴۲۵
تارا ۰ ۰ ۳۰ ۱۵۹۱
سمند ۱۳۹ ۲۲۲ ۸۹۶ ۱۶۲۵
پژو ۲۰۷ ۴۶۴ ۹۱۰ ۵۱۴۵ ۱۳۳۳۳
رانا ۱۵۲ ۳۲۹ ۱۶۷۳ ۶۱۴۹
پژو پارس ۸۷۰ ۱۸۰۱ ۹۹۲۶ ۲۸۰۴۶
مجموع ۲۶۱۲ ۵۳۴۵ ۲۸۳۲۲ ۸۰۴۵۲