آمار جدید تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

خودرو کل تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری
آریسان ۱۳
تارا ۴۸ ۴۸ ۶۶۰ ۶۴۶۲
سورن ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۲۹۰ ۲۹۶۰۹
۲۰۶ صندوقدار ۲۶۷
دنا پلاس ۱۴۳ ۱۸۱ ۲۶۱۷ ۳۶۶۳۱
پژو ۴۰۵ ۳۵ ۳۶ ۳۱۲ ۳۷۳۶
پژو ۲۰۶ ۸۶ ۸۹ ۱۰۲۶ ۳۳۷۰۴
هایما ۸۰ ۹۳ ۸۴۴ ۵۲۱۰
دنا ۱۵ ۲۲ ۲۱۳ ۴۹۶۳
سمند ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹۱ ۲۰۱۹۸
پژو ۲۰۷ ۳۸۵ ۴۱۷ ۴۵۹۲ ۶۵۳۸۵
رانا ۱۷۶ ۱۹۸ ۲۳۰۶ ۲۷۵۸۰
پژو پارس ۶۷۷ ۷۳۷ ۹۱۱۷ ۱۴۸۴۶۹
مجموع ۱۹۷۵ ۲۱۵۱ ۲۴۹۶۸ ۳۸۲۲۲۷