ذرات ریز سنگی جمع‌آوری شده از سیارک ریوگو را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین مواد مورد آزمایش بر روی زمین محسوب کرد. این ذرات می‌توانند اطلاعات خوبی در مورد منشاء منظومه‌ی شمسی در اختیار بشر قرار دهند.

سیارک ریوگو حدود ۹۰۰ متر قطر دارد و در مدار بین زمین و مریخ حول خورشید می‌گردد. این سیارک در سال‌های اخیر به‌صورت اتفاقی از مدار زمین عبور کرده است. ریوگو از سیارک‌های کربنی یا سیارک‌های نوع C است. این سیارک‌ها حاوی موادی از سحابی‌ها هستند که میلیاردها سال پیش موجب تولد خورشید و سیارات حول آن شده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ فضاپیمای ژاپنی «هایابوسا-۲» توانست نمونه‌هایی را از سطح این سیارک جمع‌آوری کند. در سال ۲۰۲۰ این نمونه‌ها با موفقیت به زمین رسیدند و توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه طی دو مقاله در مجله‌ی Nature Astronomy منتشر شده است.

آنالیزهایی که در این مطالعه‌ها بر روی نمونه‌های ریوگو انجام شده است، تنها ابتدای راه بررسی این نمونه‌ها است. آنالیزهای اولیه نشان داده است که نمونه‌های ریوگو در حقیقت قدیمی‌ترین ماده‌ای است که تا کنون روی زمین وجود داشته است. سن دقیق خاک‌های جمع‌آوری شده هنوز مشخص نیست و باید طی مطالعات بعدی تعیین شود.

نمونه‌های جمع‌آوری شده از خاک ریوگو حدود ۵.۴ گرم جرم دارند و بزرگ‌ترین تکه‌ی سنگی که در بین آن‌ها وجود دارد ۱ میلی‌متر طول دارد.

مکان نگهداری این خاک محفظه‌های خلاء حاوی نیتروژن خالص بوده است تا به این ترتیب از تماس اتمسفر زمین با آن جلوگیری شود. دانشمندان این نمونه‌ها را به کمک میکروسکوپ نوری و دیگر ابزارآلات پیشرفته مورد ارزیابی قرار داده‌اند. اندازه‌گیری‌های دانشمندان نشان داده است که خاک ریوگو تنها ۲ تا ۳ درصد نور برخوردی را منعکس می‌کند. همچنین محققین دریافته‌اند که چگالی خاک ریوگو کم است و به این ترتیب نشان داده‌اند که سنگ‌های ریوگو دارای تخلخل زیادی هستند.

دانشمندان از میکروسکوپ فراطیفی استفاده کرده‌اند تا نگاه دقیق‌تری به ترکیبات نمونه‌ها بیاندازند. تصاویر تهیه شده توسط این میکروسکوپ نشان داده است که ریوگو حاوی موادی مانند آهک با ترکیبات کربن-پایه‌ی قرار گرفته درون آن است که تا حدودی به دیگر سیارک‌های کربنی شبیه است. البته محققین توانسته‌اند ترکیبات آمونیاکی را نیز در نمونه‌ها شناسایی کنند که می‌تواند نشان دهنده‌ی منشاء ریوگو باشد.

آنالیزهای شیمیایی بیشتر می‌تواند نشان دهد که سیارک ریوگو چه زمانی شکل گرفته است و برای چه مدت در معرض آب بوده است.