کشف آثاری از جدی ناشناخته در ژنوم برخی از انسان‌های امروزی

دیجیزا/ مطالعه‌ی ژنوم انسان‌های امروزی و انسان‌های باستانی نشان‌دهنده‌ی وجود آثاری از ژنوم جدی ناشناخته‌ای است که چیزی درباره‌اش نمی‌دانیم.تجزیه‌و‌تحلیل جدیدی از ژنوم مشهورترین انسان‌های باستانی، یعنی نئاندرتال‌ها و انسان‌تباران…