محققان می‌گویند: روش‌های فعلی برای ارزیابی روابط ژنتیکی بین صفات ناقص است

محققان معتقدند الگوهای جفت‌شدن، بسیاری از روابط میان صفاتی را که قبلاً تصور می‌شد بیولوژیکی هستند، توضیح می‌دهد. این یافته امیدها برای تشخیص علل بروز بیماری‌های ژنتیکی را افزایش می‌دهد.به…

«ناحیه مغزی» مریخ، تصویر جدیدی که مدارگرد مارس اکسپرس ثبت کرد

مدارگرد مارس اکسپرس (Mars Express) در ماموریت مطالعاتی اخیر خود تصاویری از ناهمواری‌های مریخ ثبت کرده که دهانه‌های ناحیه «یوتوپیا پلانیتیا» (Utopia planitia) سیاره سرخ را نشان می‌دهند. این مدارگرد…