برای اولین‌بار یک انفجار خورشیدی به‌طور هم‌زمان در زمین، ماه و مریخ احساس شد

ذرات پرانرژی که از طریق این رویدادها به سمت زمین پرتاب می‌شوند، می‌تواند برای انسان‌ها و وسایل الکترونیکی خطرناک باشد. در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، انفجار عظیمی از پلاسما و ذرات…