دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

قیمت لاستیک خودرو

قیمت لاستیک خودرو

شرکت لاستیک سازی کویر قیمت جدید محصولات خود را ویژه آبان ماه 1401 منتشر کرد.سایزقیمت برای یک حلقه (تومان)165.65.13480.000175.60.13510.000175.70.13520.000195.141.020.000205.60.14735.000205.60.14735.000185.65.14595.000185.65.15634.000185.60.14605.000195.65.15711.000185.65.15643.000195.60.15772.000195.60.15695.000205.50.16980.000215.65.161.490.000265.65.172.300.000205.55.161.063.000215.60.171.460.000205.50.171.140.000215.55.171.145.000235.65.171.515.000225.65.171.600.000215.50.171.460.000235.55.181.620.000225.60.181.460.000265.60.182.320.000215.45.181.360.000235.55.191.760.000235.60.181.580.000255.45.201.930.000