دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

صفحات زمین

صفحات زمین

مجله ایلیاد/از اعماق اقیانوس‌ها تا قله‌ی کوه‌ها، صفحات تکتونیکی زمین نشان‌دهنده‌ی حرکت‌های پوسته‌ی زمین در گذشته و حال هستند.تئوری صفحات...