دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

سال نوری

دیجیزا/ احتمالا تاکنون در یک مستند علمی، اصطلاح سال نوری را شنیده باشید. برای نمونه عنوان می‌شود که نزدیک‌ترین ستاره...