تاردیگریدها به ما یاد می‌دهند که چگونه با سختی‌های سفرهای فضایی کنار بیاییم

مطالعه‌ی تاردیگریدها که مقاوم‌ترین موجودات زمین هستند، به دانشمندان کمک می‌کند راه‌هایی برای کنارآمدن با شرایط سخت سفرهای فضایی پیدا کنند.هیچ جانوری روی زمین وجود ندارد که سرسخت‌تر از تاردیگریدها…