پاندمی کرونا ویروس در زمستان وخیم‌تر خواهد شد، اما دقیقا چرا و چطور؟

دیجیزا/ پژوهشگران در حال حاضر مشغول ترسیم تصویری از چگونگی وضعیت پاندمی کرونا ویروس در فصل زمستان هستند. آن‌ها در تحقیقات آزمایشگاهی خود در حال بررسی تمام ابعاد اطلاعات همه‌گیرشناسانه…