جهان‌های مشابه زهره به‌طرز شگفت‌انگیزی در کمربند حیات منظومه‌های ستاره‌ای رایج هستند

با اینکه سیاره زهره در محدوده‌ی کمربند حیات قرار دارد، دنیایی سکونت‌ناپذیر و جهنمی است. براساس یافته‌ای جدید، دنیاهای مشابه زهره در کمربند حیات ستاره‌ها متداول هستند.سیاره‌ی جهنمی زهره به‌دلیل…

چیزهایی که هنوز درباره‌ی تاریخچه‌ی آب، هوا و سنگ‌های ناهید نمی‌دانیم

حدود ۳۰ سال پیش، مأموریت ماژلان ناسا ظاهرا پرونده‌ی سیاره‌ی ناهید را بست اما اکنون، نسل جدیدی از ستاره‌شناسان فکر می‌کنند که هنوز چیزهای مهمی را ازجمله تاریخچه‌ی آب، هوا…