سموم کشاورزی گرده‌افشانی زنبورها را مختل می‌کند

دانشمندان می گویند زنبورهای گرده‌افشان‌ احتمال کمتری دارد روی گل‌هایی بنشینند که کود یا آفت‌کش‌های کشاورزی روی آنها پاشیده شده است؛‌ زیرا آنها می‌توانند تغییرات میدان الکتریکی پیرامون گل را…

زهر زنبور عسل دارویی مؤثر برای درمان سرطان سینه

دیجیزا/ طبیعت مملو از داروهایی طبیعی برای درمان بیماری‌های مختلف است و محققان به تازگی دریافته‌اند می‌توان از زهر زنبور عسل برای درمان سرطان سینه در بانوان استفاده کرد.بررسی‌های پژوهشگران…