دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

زحل

دیجیزا/ سیاه چاله پر جرم ترین اجرام هستی به حساب میان. دانشمندان معتقد هستن یک سیاه چاله میتواند بسیار بزرگ و...