دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

دیابت

دیابت

آبله میمون توسط ویروس آبله میمون ایجاد می‌شود که یکی از اعضای خانواده ویروس‌های آبله است، اگرچه شدت آن بسیار...