کشف 119 جمجمه انسان در پایتخت آزتک‌ها: سر نخی برای معمای قربانی کردن انسان‌ها

دیجیزا/ مکزیک کشوری است واقع در آمریکای مرکزی، با تاریخ و فرهنگی منحصربه‌فرد. قبل از آنکه این کشور به دست اسپانیایی‌ها بیفتد، امپراتوری آزتک بر آن فرمان می‌رانده ‌است. آزتک‌ها…