یک سیاره بیگانه “تسخیر شده” ممکن است در لبه منظومه شمسی ما پنهان شده باشد!

اخترشناسان به‌دنبال کاوش در فاصله میلیاردها سال نوری هستند؛ اما گاهی اوقات از اسرار فضایی اطراف خود بی‌اطلاع می‌مانند. چراکه یک سیاره بیگانه تسخیر شده در فاصله اندکی با منظومه…