۲ دلیل اصلی رانش زمین در جاده چالوس/هشدار نسبت به رانش زمین در پایین‌دست پل زنگوله

رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تعریض غیر اصولی جاده و استفاده از خاک‌های رسی نامرغوب را از دلایل رانش زمین در جاده چالوس عنوان کرد و…