دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

تبعیض نژادی

تبعیض نژادی

گوگل در شکایت جدیدی به تعصب نژادی سیستماتیک علیه کارمندان رنگین پوست خود متهم شده است.در این شکایت توضیح داده...