دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

باستانی

باستانی

دیجیزا/هیچ کس نمی‌دانست که ۲۰۰۰ سال پیش، فناوریِ ساختِ چنین دستگاهی وجود داشته است.دستگاه یا "سازوکار آنتیکیترا" که در این...