دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

استانی-علمی و آموزشی

فرارو/ ناسا سازمانی است که در زمینه هوا و فضا فعالیت کرده و تاکنون تعداد زیادی از برنامه‌های پرواز فضایی با...