دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

اختروش

دیجیزا/ در نیمه قرن بیستم به دنبال پیمایش‌های آسمان در طول موج‌های رادیویی علاوه بر کشف کهکشان‌های رادیویی تعدادی منابع...