دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

احسان مهرجو

دیجیزا/خون شسته شده، نوعی فرآورده خونی است که دارای استفاده های خاصی است و برای بعضی بیماران استفاده می شود....