خودروهای تسلا همواره به رادارهای هوشمند و مخصوص برای تشخیص موانع اطراف مجهز هستند؛ در ویدئوی فوق، این سیستم واگن‌های قطار را با تریلی اشتباه می‌گیرد.