بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا میرساند، شرایط فروش فوق العاده پادرا پلاس به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد: 

در این روش فروش متقاضیان محترم میتوانند از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ بطور مستقیم نسبت به ثبت نام خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.