نمایشی از پیکاپ بیراهه‌نورد، فورد F350 Overlanding مدل 2022 در نمایشگاه خودروهای آفرودی آمریکا